Erasmuse nädal Savernas (8-14 mai 2022)

grupp

“Cultures on a Palette”

Saverna Põhikool oli 8.-14. maini rahvusvahelise projektikohtumise võõrustajaks. Selle nädala õnnestumisse andsid oma panuse nii õpilased, õpetajad, koolitöötajad kui pered.

Meie kool on üks viiest partnerkoolist Erasmus+ programmi raames 2019-2022 toimuvas projektis “Cultures on a Palette” [Kultuurid värvipaletil]. Teised partnerid on Kreekast, Hispaaniast, Türgist ja Prantsusmaalt. Koostööprojekti juhib Erasmuse projektides kogenud väike, aga paljukultuuriline Kreeka kool. Prantsuse ja Hispaania koolid asuvad väikelinnades, aga seisavad samuti kasvava multikultuurilisuse probleemi ees. Türgi pealinnas asuvas koolis on mõistetud sallivuse ja kaasamise arendamise vajadust ühiskonnas. Eesti kool on väikseim, aga huvitatud kohalike traditsioonide väärtustamisest. Partnerkoolid on justkui erinevate kultuuride lõuendiks, projekti raames loome kultuuride kombinatsioonis väljapaistvat kunstiteost.

“Cultures on a Palette” sai alguse online-projektist eTwinningu keskkonnas. Projekti eesmärk on tundma õppida ja mõista kultuuripärandi erinevaid tahke, Eesti ja partnerriikide kultuuripärandit, avastada sarnasusi ja erinevusi eri maade eakaaslaste elus, edendada kaasavat kogukonnatunnet(ust).

Oma kultuuripärandi mitmekesisuse uurimine ja mõistmine ning partnerite pärandist arusaamine muudab maailmatunnetust. Lisaks on see kohtumine minevikuga läbi oleviku prisma. Projekt on innovatiivne, arendab õpilaste ja õpetajate suhtlus-, inglise keele ning digipädevusi. Kohalik kogukond kaasatakse projekti tegemistesse. Püüame kõrvaldada varase koolist väljalangemise põhjusi, rassismi, hirmu võõramaalaste ees. Projekti eesmärgid saavutatakse TwinSpace-i keskkonnas toimuvate tegevustega ning õpilasvahetuste ajal kõigis viies partnerriigis.

“Cultures on a Palette” tegemised on kajastatud projekti kodulehel https://coperasmus1921.wixsite.com/website

Meie tegemisi näed ka galeriis: https://saverna.edu.ee/galerii/

 

Tunnistuste kätteandmine

Erasmuse nädal Savernas (8-14 mai 2022)