Koolist

Saverna Põhikool on Kanepi Vallavalitsuse hallatav haridusasutus.

Meie mõnusas koolis õpib täna veidi üle 70 särasilmse ja teotahtelise noore.

Saverna kool asub Tartust ja Võrust umbes 37 km kaugusel. Otepääle on 17 km ja Põlvasse 20 km. Kanepisse on  Savernast 11 km Võru suunas.

Meie missioon:

Saverna Põhikool on kaasaegset õpikeskkonda pakkuv, traditsioone austav, iga õpilase arengut ja loovust toetav, põlvkondadevahelist sidet väärtustav, keskkonnasõbralik, jätkusuutlik kool.