eTwinningu projekt Saverna Põhikoolis

4b

Saverna Põhikooli 8. klassi õpilased osalesid 2023-2024. õppeaastal rahvusvahelises online projektis “Towards a Green Future: Mitigating the Impact of Forest Fires”. Teised partnerid olid Kreeka, Horvaatia ja Türgi. Tegevusi jagus läbi õppeaasta igasse kuusse, need toimusid peamiselt eTwinningu virtuaalsel platvormil, mis ongi loodud koostööks ning eri maade ühistes õpiprojektides osalemiseks.

Meie projekti eesmärk oli uurida maailma metsaliike ning inimtegevuse mõju metsadele. Põhjalikumalt süvenesime metsatulekahjude teemasse. Lisaks teadmiste kinnistamisele tuli täita mitmeid loovaid ülesandeid, näiteks disainida projekti logo, teha oma kooli tutvustav video, luua metsamuinasjuttude e-raamat. Ülesannete täitmise käigus paranes inglise keele oskus, sest kogu suhtlus toimus inglise keeles, lisaks tuli tõlkida metsamuinasjutte ja luua metsateemalisi mõistatusi. Töö käigus sai kinnitust, et Google Translate ja AI ei aitagi alati, vaid võivad hoopis eksiteele viia.

Projekti kõige suurem ettevõtmine oli õppekäik põlenud metsa, kus teejuhiks oli Keskkonnaameti spetsialist Mari Kala. Külastasime 2023. aastal põlenud 0,4 hektari suurust metsaala meie vallas. Selle kustutamiseks oli kulunud koguni 30 tonni vett! Arutlesime metsapõlengute põhjuste, tagajärgede ja mõjude üle. Saime teada, et Eestis on valdav enamus metsatulekahjusid inimtekkelised. Otsisime sellest aasta tagasi põlenud metsast uut elu. Kiireimad taastujad siin olid mustikad ja vaarikad ning mitmed vähem tuntud taimed.

Projekti tegevustest kõige rohkem ootasid õpilased veebikohtumisi partneritega. Neid oleks võinud palju rohkem olla!

Enne suvevaheaega tutvustasid 8. klassi õpilased oma projekti tegemisi koolikaaslastele. Sellistes projektides osalemine annab õppimisele uue mõtte ja mõõtme.

Anne Uibo

 

Viimased uudised

eTwinningu projekt Saverna Põhikoolis