Saverna Põhikool

Kooli väärtused

Kooli põhiväärtused paigutatuna kindakirja

Saverna Põhikool on Kanepi valla munitsipaalasutus.

Saverna kool asub Tartust ja Võrust umbes 37 km kaugusel. Otepääle on 17 km ja Põlvasse 20 km. Kanepisse on  Savernast 11 km Võru suunas.

 

Meie missioon:

Saverna Põhikool on kaasaegset õpikeskkonda pakkuv, traditsioone austav, iga õpilase arengut ja loovust toetav, põlvkondadevahelist sidet väärtustav, keskkonnasõbralik, jätkusuutlik kool.

Oleme kirja pannud ka Saverna 7 S-i:

              Sallivus

              Sihikindlus

              Siirus

              Sõbralikkus

              Säästlikkus

              Südamlikkus

              Südikus

 

↑ Tagasi üles