Saverna Põhikool

Kooli väärtused

Kooli põhiväärtused paigutatuna kindakirja

Saverna Põhikool on Kanepi valla munitsipaalasutus.

Saverna kool asub Tartust ja Võrust umbes 37 km kaugusel. Otepääle on 17 km ja Põlvasse 20 km. Kanepisse on  Savernast 11 km Võru suunas.

 

Meie missioon:

Saverna Põhikool on kaasaegset õpikeskkonda pakkuv, traditsioone austav, iga õpilase arengut ja loovust toetav, põlvkondadevahelist sidet väärtustav, keskkonnasõbralik, jätkusuutlik kool.

Oleme kirja pannud ka Saverna 7 S-i:

              Sallivus

              Sihikindlus

              Siirus

              Sõbralikkus

              Säästlikkus

              Südamlikkus

              Südikus

 

ERASMUS+

Saverna Põhikool on üks viiest partnerkoolist Erasmus+ programmi raames 2019-2020 toimuvas projektis “Cultures on a Palette” [“Kultuurid värvipaletil”], mis on loomulik jätk varasemale e-twinningu projektile. Teised partnerid on Kreekast, Hispaaniast, Türgist ja Prantsusmaalt. Selle koostööprojekti eesmärk on tundma õppida ja mõista kultuuripärandi erinevaid tahke, Eesti ja partnerriikide kultuuripärandit, avastada sarnasusi ja erinevusi eri maade eakaaslaste elus, edendada kaasavat kogukonnatunnet(ust).

Projekti mitmekülgsed tegevused teevad selle innovatiivseks; see on kohtumine minevikuga läbi oleviku prisma. Partnerkoolid on justkui erinevate kultuuride lõuendiks, ka igaüks omaette. Koostööprojekti juhib Erasmuse projektides kogenud väike, aga paljukultuuriline Kreeka kool. Prantsuse ja Hispaania koolid asuvad väikelinnades, on suuremad, ning seisavad samuti kasvava multikultuurilisuse probleemi ees. Türgi pealinnas asuvas koolis on mõistetud sallivuse ning kaasava suhtumise arendamise vajadust ühiskonnas. Eesti kool on väikseim, aga huvitatud kohalike traditsioonide väärtustamisest. Kõigi nende koolide kombinatsioonis tekib plahvatuslik segu, mis loob väljapaistva kunstiteose. 

Oma kultuuripärandi mitmekesisuse uurimine ja mõistmine läbi partnerite pärandi uurimise ja sellest aru saamise muudab meie kõigi mõistmist ja tunnetust. Samal ajal saame me kõik kasu, kui arendame õpilaste ja õpetajate suhtlus-, inglise keele ning digipädevusi, kaasame kohaliku kogukonna projekti tegemistesse, kõrvaldame varase koolist väljalangemise põhjusi, rassismi, hirmu võõramaalaste ees. Projekti eesmärgid saavutatakse TwinSpace-i keskkonnas toimuvate tegevustega ning õpilasvahetuste ajal kõigis viies partnerriigis.

Projekti veebileht on siin https://coperasmus1921.wixsite.com/website

        

↑ Tagasi üles