Saverna Põhikool

Ajalugu

2016. aastal tähistasime kohaliku hariduselu 230. aastapäeva ja Saverna kooli 60. sünnipäeva.

Kuigi 29. aprillil 1766. aastal andis Liivimaa kindralkuberner George von Browne välja 13 punktist koosneva koolipatendi, mis nägi ette kooli asutamise igas vähemalt viie adramaa suuruses mõisas ja kihelkonnakooli asutamise igas kihelkonnas, loetakse Saverna piirkonnas koolihariduse alguseks aastat 1786, mil Vana-Piigaste ühes talus alustas tööd 28 õpilasega kool.

1852. aastal valmis Vana-Piigaste koolimaja, selles majas jagati koolitarkust kuni 1955. aasta lõpuni.

11. jaanuaril 1956 valmis Savernas uus koolihoone, kuhu kolis senine Vana-Piigaste 7-klassiline kool.

Sama aasta 1. septembril 1956 muudeti kool Saverna keskkooliks.

  1. aastal lõpetas Savernas keskkooli esimene lend ning 1962. aastal viimane, kolmas lend.

Keskkooli sulgemise põhjuseks oli rajoonide piiride muutmine (kaotati Otepää rajoon) ja Kanepis keskkooli avamine.

Kool Savernas jätkas 1962. aasta sügisest 8-klassilisena, septembrist 1988 oli kool 9-klassiline ning alates 1. septembrist 1992 kannab kool Saverna Põhikooli nimetust.

 

  Voldik 2016

  Kogumik 2016

  Lõpetajad 1956 - 2010

↑ Tagasi üles