Saverna Põhikool

Saverna Põhikool

Kooli tee 6/2
Saverna küla, Kanepi vald
Põlva maakond 63418

e-mail: savernakool@gmail.com

 
Direktor: mobiil 5461 1751

direktor.saverna@gmail.com


Õpetajad: tel 799 8442, 5604 0508
Söökla: tel 799 8433, 5606 4652

Registrikood

75011122

Töötajate kontakt

savernakool@gmail.com

Lapsevanemad saavad õpetajatega võtta ühendust  Stuudiumi kaudu.

Töötajate nimekiri

Ruth Elias

 direktor                                                    
 

 töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja, tööõpetuse ringi juhendaja

 Irja Kivimägi

 keemia-, loodusõpetuse-, geograafia-, inimeseõpetus ja bioloogia õpetaja  VIII-IX klassi juhataja, pikapäevarühm kasvataja

 Tiina Konks

 muusikaõpetuse õpetaja, muusikaringi juhendaja 

 Ivi Luht

 eesti keele ja kirjanduse õpetaja, V klassi juhataja

Aino Mõttus

 vene keele õpetaja, pikapäevarühma kasvataja

 Kristin Raudberg

 poiste ja tüdrukute kehalise kasvatuse õpetaja, spordiringi juhendaja

Kaire Siimus

 klassiõpetaja, I ja III klassi juhataja

Alar Tamm

 matemaatika-, füüsika-, loodusõpetuse-, informaatika õpetaja, VI klassi  juhataja, robootikaringi juhendaja

Merike Tamm

 matemaatika-, käsitöö- ja kodunduse-, ajaloo-, ühiskonnaõpetuse õpetaja,  VII klassi juhataja, käsitööringi juhendaja

Ulja Uibo

 klassiõpetaja ja inimeseõpetuse õpetaja, II ja IV klassi juhataja

Krista Varul

 kunsti-, tööõpetuse õpetaja,  kunstiringi juhendaja

 

 inglise keele õpetaja

 

 eripedagoog-logopeed
Helen Eit

 kooliteenija

Galina Shkadun

 kooliteenija

Aime Häelme

 kooliteenija

Irina Varul

 kokk

Aime Timofejeva

 abikokk

Tarmo Haljak

 remonditööline

 

Järelevalve teostajad:

Haridus- ja Teadusministeerium  - Munga 18, 50088 Tartu, tel 735 0222 e-post: hm[ät]hm.ee

                                                  https://hm.ee/et 

                                                 Lõuna piirkonna esindaja: Kaidi Maask, e-post Kaidi.Maask[ät]hm.ee 

Päästeamet          - Lõuna päästekeskus, tel 733 7300, e-post louna[ät]rescue.ee  

                              http://www.paasteamet.ee/

Terviseamet         - Lõuna talituse Põlvamaa esindus, Kalevi 1a, Räpina 64503, tel 5331 2966

                             e-post: louna|ä|terviseamet.ee     http://www.terviseamet.ee/

Tööinspektsioon    - http://www.ti.ee/

↑ Tagasi üles