Saverna Põhikool

Saverna Põhikool

Kooli tee 6/2
Saverna küla, Kanepi vald
Põlva maakond 63418

e-mail: savernakool@gmail.com

 
Direktor: mobiil 5303 4484

direktor.saverna@gmail.com


Õpetajad: tel 799 8442, 5604 0508
Söökla: tel 799 8433, 5606 4652

Registrikood

75011122

Töötajate kontakt

savernakool@gmail.com

Lapsevanemad saavad õpetajatega võtta ühendust  Stuudiumi kaudu.

Töötajate nimekiri

 Rita Punning  direktor                                                    
 Helen Oppar

  keemia-, loodusõpetuse-, geograafia- ja bioloogiaõpetaja      V klassi     juhataja

 Tiina Konks

  muusikaõpetaja, mudilaskoori juhendaja, pikapäevarühma õpetaja 

 Ivi Luht

  eesti keele ja kirjanduse õpetaja, VII klassi juhataja

Katerina Puusepp

  vene keele ja inimeseõpetuse õpetaja

Lennart Raudsepp

 poiste ja tüdrukute kehalise kasvatuse õpetaja, spordiringi juhendaja

Raul Rammul

  töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja, tööõpetuse ringi juhendaja

Kaire Siimus

  klassiõpetaja, I ja III klassi juhataja

Anne Uibo

  inglise keele õpetaja, VI klassi juhataja

Alar Tamm

 matemaatika-, füüsika-, informaatikaõpetaja, VIII klassi  juhataja, robootikaringi juhendaja

Merike Tamm

 matemaatika-, käsitöö- ja kodunduse-, ühiskonnaõpetuse-, ajalooõpetaja   IX klassi juhataja, käsitööringi juhendaja

Ulja Uibo

 klassiõpetaja ja inimeseõpetuse õpetaja, II ja IV klassi juhataja

Krista Varul

 kunsti-, tööõpetuse õpetaja,  kunstiringi juhendaja

Ene Müürsepp

 abiõpetaja, pikapäevarühma kasvataja

 Krista Sunts

 eripedagoog-logopeed
Aime Häelme

 kooliteenija

Galina Shkadun

 kooliteenija

Marili Hõimla

 koristaja

Svetlana Kärson

 kokk

Aime Timofejeva

 abikokk

 

Järelevalve teostajad:

Haridus- ja Teadusministeerium  - Munga 18, 50088 Tartu, tel 735 0222 e-post: hm[ät]hm.ee

                                                  https://hm.ee/et 

                                                 Lõuna piirkonna esindaja: Kaidi Maask, e-post Kaidi.Maask[ät]hm.ee 

Päästeamet          - Lõuna päästekeskus, tel 733 7300, e-post louna[ät]rescue.ee  

                              http://www.paasteamet.ee/

Terviseamet         - Lõuna talituse Põlvamaa esindus, Kalevi 1a, Räpina 64503, tel 5331 2966

                             e-post: louna|ä|terviseamet.ee     http://www.terviseamet.ee/

Tööinspektsioon    - http://www.ti.ee/

↑ Tagasi üles