Saverna Põhikool

Olulisemad tegevused 2018/19. õppeaastal

Täpsemat ürituste kalendrit vaata Stuudiumis või veebilehe esilehel

AEG                      ÜRITUS
1. september 2018  Tarkusepäeva aktus kell 10.00, järgneb perepäev
7. september 2018  Vanavanemate päeva tähistamine

11. september 2018

kell 17.30

  Lastevanemate üldkoosolek ja klasside koosolekud

25. september 2018

  Loodusõpetuse tasemetöö 7. klass

1. oktoober 2018

  Erakorraline õppenõukogu (tugimeetmete rakendamine)

22. oktoober 2018 -

28. oktoober 2018

  VAHEAEG

29. oktoober 2018

 Hoolekogu koosolek

 Päevakava:

 Ülevaade varasematest hoolekogu otsuste täitmisest
 Ülevaade I õppeperioodi tulemustest
 2019 eelarve projekt

09. november 2018

  Kokkuvõtlik hindamine

09. november 2018   Isadepäeva tähistamine
20. detsember 2018   Talvekontsert kell 18.00

24. detsember 2018 -

06. jaanuar 2019

  VAHEAEG
11. jaanuar 2019

 Kooli 63. sünnipäev

25. jaanuar 2019

 Kokkuvõtlik hindamine (II perioodi/I poolaasta)

04.veebruar 2019 kell 18

 Hoolekogu koosolek 

22.veebruar 2019

  Eesti Vabariigi aastapäeva aktus  

25. veebruar 2019 -

 03. märts 2019

  VAHEAEG

 

2.aprill 2019 kell 18

Hoolekogu koosolek

4. aprill 2019

Õppenõukogu koosolek

22. aprill 2019 -

28. aprill 2019

  VAHEAEG

10. mai 2019

  Emadepäeva tähistamine

14. mai 2019

 Eesti keele tasemetöö 6. klassile

29. mai 2019

 Lõpukell 9. klassi õpilastele (Tutipidu)

 3. juuni 2019  Põhikooli lõpueksam eesti keeles
10. juuni 2019

 Õppenõukogu koosolek 

10. juuni 2019

  Põhikooli lõpueksam matemaatika

11. juuni 2019

  1.-8. klassi lõpuaktus

 12. juuni 2019- 31.08.2019

  SUVEVAHEAEG v.a lõpuklassid

13. juuni 2019

  Põhikooli lõpueksam valikaine

17. juuni 2019

 Õppenõukogu koosolek 

 Päevakava:

Põhikooli lõputunnistuste ja hinnetelehtede väljaandmine,

kiitusega lõputunnistuse välja andmine, ainekiituskirjad

19. juuni 2019

 9. klassi lõpupidu kell 13.00

30. august 2019

  Õppenõukogu koosolek

29.-31. august 2019

  Hoolekogu elektrooniline koosolek

 01. september 2019

 2019/20. õppeaasta avaaktus

 

 

 

 

↑ Tagasi üles