Saverna Põhikool

Olulisemad tegevused 2018/19. õppeaastal

Täpsemat ürituste kalendrit vaata Stuudiumis või veebilehe esilehel

AEG                      ÜRITUS
1. september 2018  Tarkusepäeva aktus   kell 10.00, järgneb perepäev
7. september 2018  Vanavanemate päeva tähistamine

11. september 2018

kell 17.30

  Lastevanemate üldkoosolek ja klasside koosolekud

25. september 2018

  Loodusõpetuse tasemetöö 7. klass

1. oktoober 2018

  Erakorraline õppenõukogu (tugimeetmete rakendamine)

22. oktoober 2018 -

28. oktoober 2018

  VAHEAEG

29. oktoober 2018

Hoolekogu koosolek

Päevakava:

Ülevaade varasematest hoolekogu otsuste täitmisest
Ülevaade I õppeperioodi tulemustest
2019 eelarve projekt

09. november 2018

  Kokkuvõtlik hindamine

09. november 2018   Isadepäeva tähistamine
20. detsember 2018  Talvekontsert kell 17.00

24. detsember 2018 -

06. jaanuar 2019

  VAHEAEG
 03. jaanuar 2019

Õppenõukogu koosolek

Päevakava:

Tugimeetmete rakendamine ülevaade varasematest õppenõukogu otsuste täitmisest,

tööplaanide ülevaatamine ja korrigeerimine
07.01.-31.01.2019

  Loodusfotokonkurss

11. jaanuar 2019

  Kooli 63. sünnipäev

11.veebruar 2019

Hoolekogu koosolek

Päevakava:

Ülevaade varasematest hoolekogu otsuste täitmisest
Kokkuvõte I poolaasta õppe- ja kasvatustegevusest

22.veebruar 2019

  Eesti Vabariigi aastapäeva aktus  

25. veebruar 2019 -

 03. märts 2019

  VAHEAEG

 

13.aprill 2019 kell 17.30

Hoolekogu koosolek

Päevakava:

Ülevaade varasematest hoolekogu otsuste täitmisest
Ettevalmistus suviseks remondiks
Personalivajaduse analüüs

22. aprill 2019

Õppenõukogu koosolek

Päevakava:

Ülevaade varasematest õppenõukogu otsuste täitmisest,

ülevaade III perioodi tulemustest,

vajadusel IÕK kehtestamine.

22. aprill 2019 -

28. aprill 2019

  VAHEAEG

10. mai 2019   Emadepäeva tähistamine
29. mai 2019

 Lõpukell 9. klassi õpilastele (Tutipidu)

 3. juuni 2019  Põhikooli lõpueksam eesti keeles
06. juuni 2019

 Õppenõukogu koosolek

Päevakava:

Kokkuvõte õppeperioodist,

õpilaste järgmisesse klassi üleviimine,

täiendava õppetöö määramine,
klassikursuse kordama jätmine,
kiituskirjaga tunnustatavate õpilaste nimekirja kinnitamine,
ülevaade varasematest õppenõukogu otsuste täitmisest

10. juuni 2019

  Põhikooli lõpueksam matemaatika

11. juuni 2019

  1.-8. klassi lõpuaktus

 12. juuni 2019- 31.08.2019

  SUVEVAHEAEG v.a lõpuklassid

13. juuni 2019

  Põhikooli lõpueksam valikaine

17. juuni 2019

 Hoolekogu koosolek

Päevakava:

Ülevaade varasematest hoolekogu otsuste täitmisest
Kokkuvõte õppeperioodist
Kokkuvõte hoolekogu tegevusest

18. juuni 2019

 Õppenõukogu koosolek 

 Päevakava:

Põhikooli lõputunnistuste ja hinnetelehtede väljaandmine,

kiitusega lõputunnistuse välja andmine, ainekiituskirjad

20.juuni 2019

 9. klassi lõpupidu kell 15.00

27. august 2019

  Õppenõukogu koosolek

27.august 2019

  Hoolekogu koosolek

 02. september 2019

 2019/20. õppeaasta avaaktus

 

 

 

 

↑ Tagasi üles