Saverna Põhikool

Hoolekogu

Hoolekogu järgmine koosolek toimub 17. 

Saverna Põhikooli hoolekogu liikmed:

 

Esindaja /lapse klass

Asendusliige

Pidaja esindaja

Merike Luts

 

Õpetajate  esindaja

 Ivi Luht

Ulja Uibo

I kooliastme

lapsevanemate esindaja

 Riin Kont  (3. klass)

 Kristo Haavistu (2. klass)

II kooliastme

lapsevanemate esindaja

 Dagmar Uibo (4. klass)

 Aavo Tedremägi (6. klass)

III kooliastme

lapsevanemate esindaja

 Ere Rekker-Mägi (6., 7. klass)

 Signe Sada (7. klass)

Õpilasesinduse esindaja

 

 Tormi Säärits (8. klass)

 

21.11.2017 Kanepi vallavolikogu otsuse 1-1.3/54 punktiga 2 määratud

Kanepi Vallavolikogu esindajana hoolekogu liikmeks  Merike Luts.


Hoolekogu moodustamise kord ja töökord 17.04.2018

Hoolekogu koosseis alates 10.10.2018

↑ Tagasi üles