Saverna Põhikool

Hoolekogu 

Saverna Põhikooli hoolekogu liikmed:

 

Esindaja /lapse klass

Asendusliige

Pidaja esindaja

Merike Luts

 

Õpetajate  esindaja

 Ivi Luht

Ulja Uibo

I kooliastme

lapsevanemate esindaja

 Maris Ader  (3. klass)

Carmen Kägo (2. klass)

II kooliastme

lapsevanemate esindaja

 Riin Kont (6. klass)

 Ülle Kure (6. klass)

III kooliastme

lapsevanemate esindaja

 Signe Sada  (4. klass)

 Aavo Tedremägi (9. klass)

Õpilasesinduse esindaja

 Kamilla Elise Teesalu (9. klass)  

Vilistlaste esindaja

 Dagmar Uibo (7. klass)

 

 

21.11.2017 Kanepi vallavolikogu otsuse 1-1.3/54 punktiga 2 määratud

Kanepi Vallavolikogu esindajana hoolekogu liikmeks  Merike Luts.

Viimane hoolekogu koosolek toimus 16. juunil 2021.

Järgmine koosolek toimub...


Hoolekogu moodustamise kord ja töökord 17.04.2018

Hoolekogu koosseis alates 16.10.2019

↑ Tagasi üles