Saverna Põhikool

Hoolekogu

Hoolekogu järgmine koosolek toimub 29. oktoobril 2018 kell 17.30.

Loovtööde juhendi muutmine

Ülevaade varasematest hoolekogu otsuste täitmisest
Ülevaade I õppeperioodi tulemustest
2019 eelarve projekt

 

Hoolekogu korraline koosolek toimus  27. augustil 2018. aastal

Hoolekogu koosoleku päevakord:

 1. Valmisolek uueks õppeaastaks.
 2. Kokkuvõte 2017/2018. õppeaastast.
 3. Ettepanekud kooli õppe- ja kasvatustöö parendamiseks.
 4. 2017/2018 õppeaasta eesmärkide heakskiitmine.
 5. Üldtööplaani koostamiseks arutelu ja arvamuse avaldamine.
 6. Ürituste plaani arutelu ja arvamuse avaldamine.
 7. Hoolekogu tööplaani koostamine ja kinnitamine.
 8. Ülevaade varasemate hoolekogu otsuste täitmisest.
 9. Arengukava täitmise aruanne 2017/2018.
 10. Hoolekogu moodustamise kord ja töökord.
 11. Hädaolukorra lahendamise plaani arutelu.
 12. Kooli sümboolika ja selle kasutamise kord.
 13. Hinnakirja kooskõlastamine
 14. Muud asjakohased teemad.

  

Saverna Põhikooli hoolekogu liikmed:

21.11.2017 Kanepi vallavolikogu otsuse 1-1.3/54 punktiga 2 määratud

Kanepi Vallavolikogu esindajana hoolekogu liikmeks  Merike Luts.

Kristo Haavistu esimees, lastevanemate esindaja I kooliaste 
Ivi Luht sekretär, õpetajate esindaja
Signe Sada lastevanemate esindaja    III kooliaste
Dagmar Uibo lastevanemate esindaja     II kooliaste
Riin Kont lapsevanemate esindaja     I kooliaste
Ere Rekker-Mägi lastevanemate esindaja   III kooliaste
Reelika Aaviste lastevanemate esindaja      I kooliaste
Merike Luts kooli pidaja esindaja
Kristiina Jatsentjuk  õpilaste esindaja

Dokumendid

Hoolekogu moodustamise kord ja töökord 17.04.2018

Hoolekogu koosseis

↑ Tagasi üles