Saverna Põhikool

Juubelinädal

Vahemikus 14.-18. september oli meie koolimaja juubelihõnguline. Nädalat alustas õpetaja Merike Tamm, kes on Saverna koolis töötanud juba 36 aastat. Lisaks matemaatika-, ajaloo-, ühiskonnaõpetuse- ja käsitöötundide andmisele tegeleb õpetaja Merike ka palju muuga: hoiab silma peal kooliümbrusel ja kooliaial, veab Ettevõtliku Kooli projekti ja paikab sageli ära ka õplaste pluusid-püksid, mis on kogemata rebenenud. Kevadised kunsti- ja käsitöönäitused on tuntud juba Savernast kaugemalgi. Ta on alati olemas, kui toimub mõni üritus ja kui vajatakse tema organisaatorivõimeid või abi.

Nädala lõpus oli juubilariks Aino Mõttus. Õpetaja Aino on hommikuti koolimajas esimesena kohal, alati heatujuline ja naerusuine. Tema pedagoogiline staaž on aukartustäratav- 49 aastat. Meie koolis on ta vene keelt õpetanud viimastel aastatel. Ta on nõudlik ja järjekindel õpetaja, kes püüab kõigest väest lastele seda raskena tunduvat võõrkeelt õpetada. Ta on lõpmatuseni valmis selgitusi jagama, abistama ning toetama ja tunneb siirast rõõmu, kui tulemusi näha on. 

Palju õnne ja jätkuvat toimekust!

Tööpakkumine

Saverna Põhikool ootab oma meeskonda:

1) kehalise kasvatuse õpetajat (18 ainetundi ja 3 ringituni).

2) eripedagoogi (0,5 ametikohta), kelle ülesandeks on õpilase arengu- ja õpioskuste taseme kindlakstegemine ja tema arengut mõjutavate tegurite ning õpivajaduste väljaselgitamine; õpetajate juhendamine ja nõustamine õpilase õppe planeerimisel ja läbiviimisel; õpiabirühma- või individuaaltundide ettevalmistamine ja läbiviimine koolis; õppekavade ja -materjalide kohandamine vastavalt õpilase võimetele; lapsevanemate nõustamine. Lisatasu eest HEV koordineerija. Võimalus suurendada töökoormust (o,25 kohta) naaberkoolis Krootusel. Sobival kandidaadil on erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või eripedagoogi kutse ning alusteadmised logopeediast.

Kool pakub omalt poolt toredaid õpilasi, meeldivaid kolleege, arengu- ja koolitusvõimalusi, paindlikku töökorraldust.

Konkursil osalemiseks palume esitada avaldus, CV ja kvalifikatsioonile vastavust tõendavate dokumentide koopiad 18. septembriks 2020 posti teel: Kooli tee 6/2 Saverna Kanepi vald Põlvamaa või e-maili aadressil: direktor.saverna@gmail.com. Info tel. 5303 4484.

1. september 2020

Kooliaasta avaaktus toimub 1. septembril kell 10 kooli võimlas. Aktusele järgnevad klassijuhatajatunnid.

Edaspidi on nädalainfo nähtav valiku "Kalender" all, esilehel kuvatakse kokkuvõtteid koolis toimunust ja olulisemat infot.

 

 

Nädalainfo 8.-12. juuni

8. juunil viimane koolipäev

12. juunil kell 17 toimub 9. klassi lõpupidu. Saali pääsevad lõpetajad, lapsevanemad ja kutsetega külalised. Lillede jagamine ja õnnitlemine toimuvad õues, kus võivad osaleda ka sõbrad ja tuttavad.

Nädalainfo 1.-5. juuni

Õppetöö jätkub nii kontakt- kui ka distantsõppel. Kontaktõppes osalemiseks on vajalik lapsevanema kirjalik nõusolek. Õppeaasta kohta saab täpsema info peale 1. juuni õppenõukogu klassijuhatajalt ja Stuudiumist.

Õppenõukogud toimuvad 1. juunil kell 13 ja 5. juunil kell 13.

Maakondlikul isamaalise omaloomingu konkursil saavutas oma kunstitööga I koha 2. klassi õpilane Amariel Lõhmus. Luuletuste kategoorias võitis nooremas vanuserühmas esikoha Meribel Pukk 6. klassist, keskmises astmes saavutas III koha 8. klassi õpilane Hugo Ermel
Äramärgitud tööde hulka jõudis ka Angela Hõlsti (7. klass) looming.

Nädalainfo 25.-29. mai

Õppetöö jätkub nii kontakt- kui ka distantsõppel. Neile, keda aineõpetajad sooviksid koolis näha, saadab klassijuhataja teate ja tunniplaani. Kontaktõppes osalemiseks on vajalik lapsevanema kirjalik nõusolek.

Suvine koolivaheaeg algab 9. juunil, kuna meie 1. septembri koolipäev toimus pühapäevasel p0äeval. 

Nädalainfo 18.-22. mai

Koolis toimub osaline õppetöö. Kõigile, kes peaksid kooli tulema, saadetakse klassijuhataja poolt teade, millisel päeval tulla ja milline on tema tunniplaan. Koolitulekuks on vaja lapsevanema luba. Suurem osa õpilasi kooli tulema ei pea ja jätkavad distantsõpet.

Üle-eestilise 28. Sten Roosi muinasjutuvõistluse võitjad on selgunud. Meie kooli 7. kl õpilase Kamilla Elise Teesalu töö pealkirjaga „Veepeegel“ sai Ülle Väljataga eriauhinna.
Rahvusvahelisel kalade joonistamise võistlusel “Kuhu siirdud, kala? Las ma enne joonistan sind!” pälvisid Eesti žürii poolt tunnustuse tööd, mille autoriteks on Lisandra Kukk (2. kl) ja Gerly Piho (9. kl).

Info 16. märts - 17. mai

Seoses kehtestatud eriolukorraga on kool suletud ja õppetöö toimub kaugvormis. Peamine suhtlus toimub Stuudiumis.

Nädalainfo 9. - 13. märts

9. märtsil läheb 3. klass viimast korda Põlvasse ujumistundi

9. märtsil eelkool õpetaja Tiina juures

9. märtsi õhtul lähevad 7.-9. klassi õpilased Viljandi Ugalasse vaatama etendust "Hullemast hullem"

10. märtsil lähevad 9. klassi õpilased Põlvasse töö- ja karjäärimessile

10. märtsil õpib 6. klass KEAT-programmi raames matkatarkuseid

12. märtsil läheb suurem osa 5.-9. klassi õpilastest Tallinnasse

13. märtsil kirjutame 10 õpilasega e-etteütlust

Nädalainfo 2. - 8. märts

2. märtsil läheb 3. klass Põlvasse ujumistundi

2. märtsil eelkool õpetaja Krista juures

3. märtsil läheb Daniel Kure Ahjale Fr. Tuglase omaloomingukonkursi autasustamisele. Daniel saavutas I koha.

3. märtsil lähevad 7.- 9. klassi õpilased Tartusse vaatama filmi "Talve".

4. märtsil lähevad Kaina Mertsina, Ave Hõim ja Hugo Ermel Võru Instituuti võrokeelsele mälumängule

4.-5. märtsil on 9. klassi noormehed Tartu KHK lahtiste uste päevadel

6. märtsil lähevad 3. ja 5. klassi õpilased KIKi programmi raames Võrtsjärve Õppekeskuse Järvemuuseumi

6. märtsil lähevad maakondlikule matemaatika olümpiaadile Marta Kont, Melani Kahar, Marta Lehtmäe, Kaur Merisalu ja Daniel Kure.

Nädalainfo 17. - 23. veebruar

17. veebruaril läheb 3. klass Põlvasse ujumistundi

17. veebruaril eelkool õp Heleni juures

18. veebruaril veeohutusalane koolitus 1. klassile

18. veebruaril lähevad 7. klassi tüdrukud Kamilla Elise, Mona Rea, Eleri ja Kaina preemiaüritusele Tartusse

19. veebruaril õppenõukogu

20. veebruaril vabariigi aastapäeva aktus kell 11.30

20. veebruaril lähevad 9. klassi poisid infopäevale edasiõppimise võimalusi uurima

21. veebruaril lähevad 4. ja 7. klass KIKi projekti raames Tõraverre õppekäigule

Nädalainfo 10. - 16. veebruar

10. veebruaril läheb 3. klass järjekordsesse ujumistundi Põlvasse

11. veebruaril eelkool õp Alari juures

11. veebruaril KEAT-programmi esmaabialane loeng 6. klassile

11. veebruaril läheb 9. klass Põlvasse infopäevale edasiõppimise võimalusi uurima

12. veebruaril toimub arvutiklassis pranglimise finaal, kuhu pääsesid Nora Lilli Maamägi, Tanver Talvis, Daniel Kure, Mona Rea Nerva, Kamilla Elise Teesalu, Eleri Piho, Kaina Mertsina, Ave Hõim, Neleliis Pukk, Gerly Piho, Laura Bogdanov, Tormi Säärits, Edgar Kuld, Siimon Teesalu, õp Merike Tamm ja õp Ivi Luht.

13. veebruaril tulevad Otepää Gümnaasiumi noored 9. klassile oma kooli tutvustama

14. veebruaril tähistame kooli sõbrapäeva erievate tegevustega, avatud on laat

15. veebruaril võtab Marta Kont osa muusikaõpetuse olümpiaadist

Nädalainfo 3.- 9. veebruar

3. veebruaril läheb 3. klass Põlvasse ujumistundi

4. veebruaril eelkool õp Merikese juures

5. veebruaril toimuvale matemaatikaolümpiaadile lähevad Mona Rea Nerva, Neleliis Pukk ja Edgar Kuld.

5. veebruaril hoolekogu koosolek kell 17.30

7. veebruaril KEAT-programmi keskkonnaalane loeng 6. klassile

8. veebruaril maakondlik kunstiolümpiaad, kus Kamilla Elise Teesalu saavutas III koha

Nädalainfo 27. jaanuar- 2. veebruar

27. jaanuaril eelkool õp Katerina juures

27. jaanuaril läheb 3. klass Põlvasse ujumistundi

29. jaanuaril lähevad 1. ja 2. klassi õpilased Põlvasse "Hunt Kriimsilma talvetempe" vaatama

30. jaanuaril lähevad nupukamad õpilased Räpinasse NUPUTA võistlusele. Võistkondades on Marta Kont, Melani Kahar, Kaur Merisalu (4. kl), Marta Lehtmäe, Kermo Pukk, Cassandra Randoja, Daniel Kure (5.-6. kl), Mona Rea Nerva, Eleri Piho ja Angela Hõlst (7. kl).

31. jaanuaril KEAT-programmi küberturvalisuse ja raudteeohutusealane loeng 6. klassile

31. jaanuaril kell 17 lõpeb pranglimise III eelvoor. Parimad tulemused saavutasid Nora Lilli Maamägi, Jaan Ader, Daniel Kure, Mona Rea Nerva (võitja neidude klassis), Kaina Mertsina, Eleri Piho, Neleliis Pukk, Gerly Piho, Ave Hõim, Laura Bogdanov, Laura Orav, Edgar Kuld, Siimon Teesalu ja Tormi Säärits.

Nädalainfo 20. - 24. jaanuar

20. jaanuaril eelkool õp Ivi juures

20. jaanuaril läheb 3. klass Põlvasse ujumist õppima

21. jaanuaril KEAT-programmi päästealane loeng 6. klassile

21. jaanuaril lähevad 3.-5. klassi õpilased Tartusse Ettevõtluskülla 

24. jaanuaril maakondlik eesti keele olümpiaad Põlvas. Osalesid Marta Lehtmäe (6. koht), Daniel Kure (10. koht), Mona Rea Nerva (7. koht), Ave Hõim (12. koht) ja Neleliis Pukk (9. koht).

Nädalainfo 13. - 17. jaanuar

13. jaanuaril eelkool õp Ulja juures

13. jaanuarist jätkub 3. klassi ujumisõpe Põlvas

16. jaanuaril õppenõukogu

17. jaanuaril toimub Räpinas maakondlik inglise keele olümpiaad 9. klassile, osalevad Neleliis Pukk ja Siimon Teesalu.

17. jaanuaril II õppeperioodi lõpp

11. jaanuaril saab Saverna koolimaja 64aastaseks. Palju õnne!

Nädalainfo 6. - 10. jaanuar

HEAD UUT AASTAT!

10. jaanuaril KIKi projekti õppekäik Jääaja Keskusesse 4. ja 5. klassile

TOREDAT KOOLIVAHEAEGA!

Nädalainfo 16. - 20. detsember

16. detsembril eelkool õp Lennarti juures

16. detsembril lõppes pranglimise II voor. Seekord näitasid parimaid tulemusi Edgar Kuld (vabariigis 31.), Mona Rea Nerva (vabariigis 57.), Kamilla Elise Teesalu (vabariigis 65.), Nora Lilli Maamägi, Neleliis Pukk, Eleri Piho, Gerly Piho, Laura Bogdanov, Kaina Mertsina, Jaan Ader ja Ave Hõim.

20. detsembril kell 18 aastalõpupidu

Nädalainfo 9. -13. detsember

9. detsembril eelkool õp Anne juures

9. detsembril viib karjääriinfo spetsialist I. Lepasson 9. klassile läbi  töötoa "Enesetundmine"

9. detsembril viib karjääriinfo spetsialist I. Lepasson 7.-8. klassile läbi töötoa "Digitaalne jalajälg"

10. detsembril 5. klassil klassiüritus Tartus

10. detsembril 7. klassil heategevuslik õhtupoolik

Nädalainfo 2.-6. detsember

3. detsembril eelkool õp Krista juures

6. detsembril 6.-9. klassile rahvusülikooli loeng "Arktika- värav kliimamuutuste uurimiseks"

Nädalainfo 25. - 29. november

25. novembril eelkool õp Kaire juures

25. novembril 6. klassil klassiõhtu

26. novembril lähevad ERMi võistujoonistamisele Amariel, Nora Lilli, Marleen, Meribel, Kamilla Elise, Gerly. Nora Lilli Maamägi töö vääris äramärkimist ning Gerly Piho saavutas II koha. Palju õnne!

26. novembril lähevad noorte ideekonkursile Välgatus Laura B, Laura O, Neleliis, Kristiina, Ave ja Eleri

27. novembril jagavad reisimuljeid Erasmus-projektiga Kreekas käinud õpilased-õpetajad

28. novembril tuleb projekti Tagasi Kooli raames 7.-9. klassile rääkima oma karjäärist ja tööst kriminaalbüroo kriminaalteabe talituse juht Piia Radik-Tint.

29. novembril tuleb projekti Tagasi Kooli raames 4.-6. klassile oma karjäärist ja tööst rääkima kriminaalbüroo kriminaalteabetalituse vanemkriminalist Rainer Tagen.

29. novembril läheb Meribel Pukk auhinnaüritusele Eesti pikima kopratammi juurde Esnasse

Nädalainfo 18.- 22. november

18. novembril eelkool õp Rauli juures

18. - 22. nov matemaatikanädal

19. novembril lähevad 1.-3. kl õpilased Tartusse Vanemuise teatrisse etendusele "Lapsepõlvebänd"

20. novembril kell 11.30 kohtuvad 1.-4. kl õpilased raamatukogus lastekirjaniku Kristina Ruderiga

21. nov maakondlik ingliskeelne online-viktoriin 8. klassile

Nädalainfo 11.-15. nov

11. novembril eelkool õp Tiina juures

11. novembril lähevad 8. ja 9. klass  KIKi projekti raames Pärnusse õppekäigule

11. novembril lähevad 4.-7. klass projekti "Tagasi kooli" raames TÜ Chemicumi geoloogia osakonda õppekäigule 

Selgusid üle-eestilise aasta looma luulevõistluse parimad. Võitjate hulka valiti 6. klassi õpilane Meribel Pukk luuletusega "Kopral kodu kaldavees". Palju õnne!

15. novembril lõppes pranglimise I voor. Parimaid tulemusi näitasid Edgar Kuld (vabariigis 27.), Mona Rea Nerva (vabariigis 35.), Kamilla Elise Teesalu, Neleliis Pukk, Daniel Kure, Gerly Piho, Tormi Säärits, Joosep Kaur Reinsalu, Tanver Talvis, Laura Bogdanov ja Oliver Mägi. 

Nädalainfo 4.-8. nov

4. novembril eelkool õp Heleni juures

5. novembril katseline e-test matemaatikas 3. klassile

8. novembril perepidu novembri tähtpäevade tähistamiseks algusega kell 18 kooli võimlas

Nädalainfo 28. okt-1. nov

28. oktoober eelkool õp Alari juures

29. oktoobril katseline e-test eesti keeles 6. klassile

30. oktoobril sotsiaalvaldkonna e-test 7. klassile

30. oktoobril katseline e-test matemaatikas 6. klassile

31. oktoobril läheb 5. klass Kanepisse halloween`i saabumist tähistama

1. novembril katseline e-test eesti keeles 3. klassile

Nädalainfo 21.- 25. okt

Toredat koolivaheaega!

Nädalainfo 14.-18. okt

14. okt  eelkool õp Merikese juures

16. okt  KIKi projekti õppekäik Pärnumaale Kablisse 5., 6. ja 7. kl õpilastele

16. okt  3.kl õpilased Nora Lilli, Greete, Jaan ja Aaron lähevad maanteemuuseumisse liikluskonverentsile

17. okt  on 8. ja 9. kl õpilased Haridusfestivalil Paides

18. okt  raamatukogus Edgar Valterile pühendatud Pokukonverents

Nädalainfo 7. - 11. okt

7. okt eelkool logopeed Krista juures

8. okt lähevad 1.-5. kl õpilased Krootuse Rahvamajja etendusele "Kulplased"

9. okt ettelugemisvõistlus Põlva Keskraamatukogus 4. klassidele. Meie kooli 4. klassi õpilane Melani Kahar saavutas suurepärase II koha. 

9. okt lastevanemate üldkoosolek

Nädalainfo 30. sept- 4. okt

30. sept lähevad algklassid Saverna külakeskusesse vaatama etendust "Hiirte pidu"

2. okt e-tasemetöö loodusõpetuses 4. klassile

4. okt õpetajate päev

Nädalainfo 23.-27. sept

23. sept eelkool õp Katerina juures

23. sept Euroopa keeltepäeva tähistamine. 

26. sept osales 6. klass Põlvas õpioskuste olümpiaadil. Võistkond, mille koosseisu kuulusid Cassandra Randoja, Meribel Pukk, Daniel Kure ja Raven Kalpus, saavutas 4. koha.

26. sept osalesid 4.-9. klassi õpilased Karaski-Krootuse jooksul. Parimaid tulemusi saavutasid Tormi Säärits, Kristiina Jatsentjuk, Hugo Ermel, Ave Hõim, Ruudi Utšenikov, Mona Rea Nerva, Kermo Pukk, Anabel Meitsar, Joosep Kaur Reinsalu ja Marleen Tverdohleb.

Nädalainfo 16.-20. sept

16. sept eelkool õp Ivi juures

19. sept 4.-7. kl õpilased sõidavad Pärnu teatrisse etendusele "Doktor Dolittle" 

19. sept osaletakse Noorte Kotkaste ja Kodutütarde maakondlikul orienteerumismängul Räpinas

20. sept 4.-9. klass osaleb maailmakoristuspäeval

Nädalainfo 2.-13. sept

Alustame koolirütmi sisseelamist.

9. septembril eelkool õp Ulja juures

9.-10. sept õpilasesinduse liikmete valimine 5.-9. klassini

ÕPPEAASTA AVAAKTUS 1. SEPTEMBRIL KELL 10.

Avaaktusele järgnevad klassijuhatajatunnid ning seejärel kooli hoolekogu poolt korraldatud meeleolukas perepäev. Täpsem info on üleval Stuudiumis.

Palume jätta autod lasteaia juures olevasse parklasse. Kohtumiseni!

TOREDAT SUVEPUHKUST!

Nädalainfo 17.-21. juuni

17. juunist jätkub täiendav õppetöö

17. juunil õppenõukogu kell 9.00

19. juunil 9. klassi lõpupidu kell 13

Nädalainfo 10.-14. juuni

10. juunil toimub 9. klassi põhikooli lõpueksam matemaatikas

10. juunil lähevad 2. ja 4. klassi õpilased õppekäigule RMK Pähni külastuskeskusesse

11. juunil 1.-8. klassi lõpuaktus kell 11.30

11. juuni 3. klassi õppeaasta lõpu klassiüritus

12. juunist algab täiendav õppetöö

13. juunil toimub 9. klassi põhikooli lõpueksam valikaines

Nädalainfo 3.- 7. juuni

3. juunil toimub 9. klassil põhikooli lõpueksam eesti keeles 

5. juunil lähevad 1. ja 3. klassi õpilased õppekäigule RMK Pähni külastuskeskusesse

6. juunil läheb 6. klass klassiüritusele Tartusse

7. juunil 1.-4. klassi ekskursioon

Nädalainfo 27.-31. mai

29. mail 9. klassi tutipidu (viimane koolikell)

30. mail läheb 5. klass piknikule

30.mai-1. juuni 6.-8. klassi ekskursioon Palangale 

Nädalainfo 20.-24. mai

21. mail matemaatika tasemetöö 6. klassis (elektrooniline)

22. mail KEATi laager Mammastes 6. klassile

Nädalainfo 13. - 17. mai

14. mail eesti keele tasemetöö 6. klassis (elektrooniline)

15. mail matemaatika tasemetöö 3. klassis

Nädalainfo 6. - 10. mai

6. mail pildistamine koolis alates 8. 30st

7. mail kell 19 Tartu Vanemuises Ugala teatri noortelavastus "Moraal" 8.- 9. klassile

8. mail eesti keele tasemetöö 3. klassis

8. mail lähevad 4., 5. ja 9. klassi õpilased ekskursioonile Riia loomaaeda

9. mail heategevuslikud teatejooksud Põlvas kell 13 (2. ja 6. kl võistkonnad) ja Otepääl kell 14 (8. kl)

10. mail 9. klassil proovieksam eesti keeles

10. mail kell 18 kevadpidu kooli võimlas (õpilastööde näitus, kontsert, moedemonstratsioon, kohvilaud)

 

Nädalainfo 29. apr - 3. mai

2. mail veeohutusalane koolitus 1. klassile

3. mail 9. klassis matemaatika e-ülesannete katsetamine (4.-6. tund)

Nädalainfo 22.- 26. aprill

Õpilastel koolivaheaeg

27. aprillil lauluvõistlus Kanepi seltsimajas. Janeri Rohtla saavutas 7-9aastaste seas I koha, eripreemia sai Greete Haavistu. Ansamblite rühmas saavutasid tublid laululapsed  Eliise Linnus, Triinu Liis Seema, Hanna Brit Ermel, Lisandra Kukk, Janeri Rohtla, Greete Haavistu, Marta Kont, Ele Riin Seema, Melani Kahar, Kaur Merisalu ja Laur Kure I koha. 

28. aprillil hoolekogu eestvõtmisel toimuv hoogtööpäev kooli juures algusega kell 10

Nädalainfo 15.- 18. aprill

15. aprillil digipädevuse katseline tasemetöö 9. klassile

15. aprillil 8. klassi loovtööde kaitsmine

16. aprillil külastavad 7.-9. klassi õpilased Põlvas soomusrongi Wabadus

18. aprillil lähevad maakondlikule vene keele seiklusmängule 6. klassi tüdrukud 

Nädalainfo 8. - 12. aprill

8. aprillil läheb 6. klass klassiüritusele Tartusse

10. aprillil osalevad inimeseõpetuse elektroonilises piirkonnavoorus Daniel Kure, Kamilla Elise Teesalu, Kristiina Jatsentjuk ja Edgar Kuld. Parimaid tulemusi näitasid Kamilla Elise ja Daniel, kes saavutasid oma vanuseklassis II koha, Edgarile tubli 4. koht ning Kristiina 7. koha omanik.

Nädalainfo 1.- 5. aprill

1. aprillil Jüri/Mari päev 

1. aprillil Tartu Vanemuises Ugala teatri külalisetendus "Verikambi" 6.-9. kl õpilastele

2. aprillil hoolekogu koosolek kell 18

3. aprillil lähevad Põlvasse päästjatele külla 2. ja 3. klassi õpilased

5. aprillil 9. klass lahtiste uste päeval Tartu Kutsehariduskeskuses

 Nädalainfo 25.- 29. märts

25.-29. märtsil matemaatikanädal

27. märtsil lähevad maakonna sisejalgpalli meistrivõistlustele 3. klassi poisid Laur, Ralf, Romer, Joosep Kaur, Mattias ja tubli tüdruk Marleen. Meie võistkond saavutas tubli 5. koha. Täname FC Otepää treenerit Martin Raidi, kes aitas valmistuda ja oli lastega võistlustel kaasas.

28. märtsil rahvusülikooli loeng "Pildikesi surnud planeedilt-väljasuremised Maa ajaloos" 6.-9. klassile

Nädalainfo 18.- 22. märts

18. märtsil ettepanek koostööks, lastevanemate ümarlaud kell 18

20. märtsil maakondlikule kirjandusmängule Põlvasse lähevad Marta Kont, Laur Kure ja Marta Lehtmäe. Meie tubli võistkond saavutas III koha.

20. märtsil kinokülastus 7.-9. kl õpilastele "Tõde ja õigus"

21. märtsil matemaatikavõistlus "Känguru"

22. märtsil eesti keele nädala autasustamine. Aasta keelesõbrad 2019 on Marta Kont 3. klassist, Kamilla Elise Teesalu 6. klassist ja Ke Nette Nerva 9. klassist.

Nädala info 11.-15. märts

11.- 15. märtsil eesti keele nädal

11.- 13. märts pranglimise maakondlik finaal. Noormeeste võitja Võru-, Valga- ja Põlvamaa pranglijate hulgas on Edgar Kuld, oskajate III koha omanik Mona Rea Nerva, sirgujatest Joosep Kaur Reinsalu 5. koht, oskajatest 5. koht Kärol Mägi, 6. koht Kamilla Elise Teesalu. Täiskasvanutest I koht Ivi Luht, II koht Merike Tamm.

14. märtsil e-etteütlus

14. märtsil isamaalise omaloomingu konkursi autasustamisele Räpinas on kutsutud Kaina Mertsina, kes saavutas oma luuletusega III koha

15. märtsil vene laulude festival Põlvas

Nädalainfo 4.- 8. märts

5. märtsil lähevad Ahjale Tuglase maakondliku loomekonkursi autasustamisele Mona Rea Nerva, Ruudi Utšenikov , Ke Nette Nerva ja õp Ivi Luht

Konkursile oli saadetud 120 tööd 13 koolist. Meie õpilased saavutasid suurepärased tulemused: Mona Rea I koht, Ke Nette II koht ja Ruudi II koht. 

6. märtsil vastlapäeva tähistamine

8. märtsil maakondlik matemaatika olümpiaad 4.-6. klassile

Nädalainfo 25. veebruar-1. märts

Õpilastel koolivaheaeg.

27. veebruaril õpetajatel koolitus Krootusel

Nädalainfo 18.-22. veebruar

19. veebruaril lähevad 18 õpilast (1., 2., 3. ja 6. klassist) Tartusse Sadamateatrisse vaatama etendust "Naksitrallid"

22. veebruaril Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine

Nädalainfo 11. veebruar - 15. veebruar

12. veebruaril geograafia olümpiaad 7.-8. klassile

14. veebruaril õpilasesinduse korraldatud sõbrapäeva tähistamine

Nädalainfo 4. veebruar- 8. veebruar

4. veebruaril hoolekogu koosolek kell 18

6. veebruaril maakondlik matemaatika olümpiaad 7.-9. klassile

7. veebruaril lähevad Saverna Hooldekodusse kontserdiga külla 3., 4. ja 5. klassi õpilased

8. veebruaril 6. klassile KEATi loeng keskkonnahoiust

8. veebruaril 9. klass Intellektika haridusmessil Tartus

9. veebruaril Gerly Piho maakondlikul  kunstiolümpiaadil. Gerly saavutas III koha.

Nädalainfo 28. jaanuar- 1. veebruar

30. jaanuaril 6. klassile KEATi loeng küberturvalisusest ja raudteeohutusest 

31. jaanuaril eesti keele olümpiaad 5.-9. klassi esindajatele Põlvas

Paremate tulemuste eest hoolitsesid Kamilla Elise Teesalu (6. kl)- 5. koht, Ke Nette Nerva (9. kl) 5. koht ja Ave Hõim (7. kl)  8. koht.

31. jaanuaril 3.-6. klassi õpilaste kohtumine kirjanik Mika Keräneniga Kanepi Gümnaasiumis 

1. veebruaril 4.-7. klasside NUPUTA võistlus Räpinas 

Nädalainfo 21.- 25. jaanuar

23. jaanuaril toimub 6. klassile esimene KEATi (kaitse end ja aita teist) loeng. Matkatarkustest tuleb rääkima Aile Vals.

23. jaanuaril lähevad 3.-6. klassi õpilased Tartusse Cinamoni vaatama filmi "Lotte ja kadunud lohed".

24. jaanuaril õppenõukogu

25. jaanuaril 6. klassile kahetunnine KEATi loeng päästeteemadest (tule-, vee- ja pommiohutus, valmisolek hädaolukordadeks)

25. jaanuar II õppeperioodi lõpp

Nädalainfo 14.-18. jaanuar 2019

18. jaanuaril osaleb kogu 9. klass maakondlikul inglise keele olümpiaadil Räpinas. Karel Schattschneider saavutas suurepärase I koha

Nädalainfo 7. - 11. jaanuar 2019

 Hea tujuga uude aastasse!

11. jaanuaril tähistame oma koolimaja 63 aasta vanuseks saamist. Tähtpäeva puhul kirjutasid 5.-9. klassi õpilased häid soove, mis on välja pandud ka II korruse stendidele. Vahetundide ajal on õpilastel võimalik vaadata slaidiprogrammi meie kool minevikust, mille koostas paikkonna ajaloo õpetaja Merike Tamm.

Nädalainfo 10. - 16. detsember 2018

06.detsember KIK-i finantseeritud õppekäik TTÜ geoloogiainstituudi Särghaua õppekeskusesse

14. detsember 6. klass läheb  Võru loomade varjupaika rõõmu viima ja asukatega kohtuma 

Nädalainfo 03. - 09. detsember 2018

06.detsember 4. 5. 6. ja 8. klassi õpilastele KIK-i finantseeritud õppekäik Soomaa looduskeskusesse

07. detsember 3.-9. klassi õpilastel preemiareisile Vastseliina piiskopilinnusesse

Uus koolileht on valmis saanud

Nädalainfo 26. november - 02. detsember 2018

27. november 5. - 6. klassi õpilased ehitavad lindudele söögimaju.

28. november 2. klassil klassiõhtu

Nädalainfo 19. - 25. november 2018

Tavaline koolinädal koos oma rõõmude ja muredega

Nädalainfo 12. - 18. november 2018

12. november 3. klassi  ujumine (viimane)

Nädalainfo 05. - 11. november 2018

05. november 3. klassi  ujumine

05. november 6. klassi klassiõhtu

09. november I perioodi lõpp (kokkuvõtlik hindamine)

09. november isadpäeva tähistamine

Nädalainfo 29. oktoober - 04. november 2018

29. oktoober külas on sfääriline kino

29. oktoober 3. klassi  ujumine

29. oktoober 18.00 hoolekogu koosolek

30. oktoober 7., 8. ja 9. klassi õpilased lähevad õppereisile Tallinna. Plaanis on kõigepealt vaadata NUKUteatris etendust "Kentsakas juhtum koeraga öisel ajal" ja pärast seda külastatakse Ajaloomuuseumi.

30. oktoober 5. klassi õpilased osalevad Kanepi Gümnaasiumis Halloweeni tähistamisel. 

Nädalainfo 22. - 28. oktoober 2018

VAHEAEG

Nädalainfo 15. - 21. oktoober 2018

15. oktoober 3. klassi  ujumine

18. oktoober õpilased osalevad haridusfestivalil Paides. Meie kool on valitud projektiga "Kiiged kooli" nominendiks kategoorias “Parim koostöö partneriga”. Võistleme selles kategoorias Kohtla-Järve Järve Gümnaasium “Teatrikonverents” ja Kadrioru Saksa Gümnaasiumi “Saksa keelega ettevõtlikuks” projektidega. Meie kool võitis II koha!

18. oktoober loodusvaldkonna III kooliastme (9. klassi õpilased) e-testi eelkatsetus

19. oktoober Ülenurme Muusikakoolis kontserdil

 

Nädalainfo 08. - 14. oktoober 2018

08. oktoober 3. klassi  ujumine

09. oktoober 1.-5. klassi õpilased kohtuvad Saverna raamatukogus kirjanikega

 

Õpioskuste olümpiaadi I koht

Saverna Põhikooli võistkond saavutas maakondlikul õpioskuste olümpiaadil I koha

ja nad esindavad Põlvamaad 27. oktoobril Tallinnas toimuval vabariiklikul olümpiaadil.

Meie edukasse võistkonda kuulusid: Kaina Mertsina,

                                                     Kärol Mägi,

                                                     Mona Rea Nerva,

                                                     Eleri Piho,

                                                     Kamilla Elise Teesalu.

Palju õnne! Suur tänu õpetaja Ivi Luht!

 Nädalainfo 01. - 07. oktoober 2018

01. oktoober seenenäitus

01. oktoober jätkub võõrkeeltenädal QR mäng

01. oktoober 3. klass läheb ujuma

02. oktoober loodusõpetuse tasemetöö 4. klass

03. oktoober vene keele päev

04. oktoober valla haridustöötajate vastuvõtt

05. oktoober õpetajate päev

Nädalainfo 24. - 30. september 2018

24. september jätkub spordinädal.

25. september tasemetöö loodusõpetuses 7. klass 

26. september Euroopa keeltepäev ja meie koolis algab võõrkeelte nädal. Alustame keelenädalat hommikuvõimlemisega  1. korruse fuajees kell 08.15.

27. september esimesel suurel vahetunnil viktoriin Euroopa keelt tundmisest.

27. september  6. klassi võistkond  osaleb Põlvas toimuval maakondlikul õpioskuste olümpiaadil.

28. september esimesel suurel vahetunnil  esinevad 8. ja 9.klassi õpilased vene keeles. 

Nädalainfo 17. - 23. september 2018

Neljandat korda aset leidev Euroopa spordinädal toimub kõigis EL-i liikmesriikides 23.09 – 30.09.2018. Meie alustame spordinädala üritustega 19. septembril.

19. september Põlvamaa koolinoorte MARATONIJOOKS 2018 osalevad õpilased alates 4.klassist.              Meeskonna suurus 30, ehk 15 tüdrukut + 15 poissi, kes 200 m kaupa üksteist kindlas järjekorras välja vahetades läbivad kokku 42 195 meetrit. Fotod: Koolist-Galerii

21. september spordipäev  

Nädalainfo 10. - 16. september 2018

10. september õpilasesinduse liikmete valimine klassides (5.-9. klass)

11. september lapsevanemate koosolek 17.30 

 Nädalainfo 03. - 09. september 2018

03. september esimese perioodi esimene õppenädal 

05. september ohutu liikluse päev, külla tuleb Maanteeameti ennetustöö osakonna ekspert  Kerli Tallo 

07. septembril tähistame vanavanemate päeva, ootame vanaemasid ja vanaisasid kooli, et oma lapsepõlvest õpilastele rääkida.   

Nädalainfo 27. august - 02. september 2018

27. august hoolekogu koosolek

28. august õppenõukogu koosolek

01. september tarkusepäeva aktus, perepäev Fotod: Koolist-Galerii 

Nädalainfo 20. - 26. august 2018

21. august uute õpetajate tervitamine

23. august  muuseumide infopäev ERMis 

24. august  haridustöötajate augustifoorum   

2018/2019. õppeaastat alustas Saverna Põhikoolis 69 õpilast,

  12.11.2018 seisuga on 67 õpilast

  1. klassis 9 õpilast, 2. klassis 11 õpilast, 3. klassis 9 õpilast,

  4. klassis  5 õpilast, 5. klassis 5 õpilast, 6. klassis 8 õpilast,

  7. klassis 6 õpilast, 8. klassis 10 õpilast, 9. klassis 4 õpilast.

 

 

↑ Tagasi üles