Saverna Põhikool

Töökuulutus

Saverna Põhikool ootab oma meeskonda I kooliastme HEV õpilaste õpetajat.

Vajalik erialane kõrgharidus.

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata 25. novembriks 2021. a direktor.saverna@gmail.com. Info te. 5303 4484.

Õpihuvi laager

toimus Saverna koolis 08.-10. septembril kõikidele õpilastele. Laagri korraldamist toetas Haridus- ja Teadusministeerium.

 

2020-2021