Saverna Põhikool

Õpilaspilet

Õpilaspileti väljaandmise kord ja õpilaspileti vorm

Haridus- ja Teadusministri 13.08.2010 määrus  nr 42

https://www.riigiteataja.ee/akt/13349855

Saverna Põhikooli õpilaspilet väljastatakse vanema taotluse alusel kõigile koolis õppima asuvale õpilasele.

Selleks on vaja esitada taotlus ja taotlusele lisada foto 3 x 4 sm. Esmane õpilaspilet on õpilasele tasuta.

 Õpilaspileti korduv väljaandmine

Õpilasel või piiratud teovõimega õpilase vanemal on õigus esitada koolile põhjendatud kirjalik taotlus uue õpilaspileti saamiseks, kui:
 1) õpilaspilet on rikutud, hävinud, kadunud või varastatud;
 2) õpilase nimi või isikukood on muutunud.

Korduv õpilaspilet maksab 1 euro.

 

Eesti õpilaspileti või rahvusvahelise ISIC õpilaspileti taotlemiseks palun avage www.minukool.ee avaleht ning sisenege süsteemi oma ID-kaardi või internetipanga kaudu. Õpilaspileti saab tellida lapsevanem, vähemalt 14 aasta vanune õpilane võib esitada taotluse iseseisvalt.

Kui õpilase fotot pole Minu Kooli andmebaasis või on viimase foto üleslaadimisest möödas üle 30 kuu, tuleb üles laadida õpilase foto mõõtmetega vähemalt 307 x 372 pikslit. Fotole kehtivad tavalised dokumendifoto nõuded (värviline, otsevaates, ilma peakatteta, heledal taustal). Usulistel põhjustel võib isik fotol olla peakattega tingimusel, et isiku näokujutis alalõuast kuni otsmiku ülemise osani on selgelt nähtav. 

Pärast taotlusprotsessi edukat läbimist jõuab kaart 10 tööpäeva jooksul kooli. Kool annab õpilaspileti õpilasele.

Kui Te soovite taotleda rahvusvahelist ISIC õpilaspiletit pangakaardina (kaarti koos pangakaardi funktsiooniga), siis palun pöörduge SEB panka. SEB panga ISIC õpilaspilet on tasuta. Lisainfot ISIC pangakaardi tellimiseks leiate siit.

Eesti õpilaspilet: 

  • esmane ja pikenduspilet on õpilasele tasuta
  • asenduspilet 2,40 €.

 Eesti õpilaspilet kehtib kolm õppeaastat.

↑ Tagasi üles