Saverna Põhikool

Kooli korralduslikud dokumendid

 Saverna Põhikooli päevakava

 Saverna Põhikooli pikapäevarühma päevakava

 Pikapäevarühma töökorralduse alused

 Kodukord

 

Lapsevanemate, õppenõukogu ja hoolekogu otsusel 1.- 4. klassi õpilased vahetundides 

nutiseadmeid ei kasuta.

Sellest tulenevalt on  I korrusel nutisedamete kasutamine vahetundides keeletud.

↑ Tagasi üles