Saverna Põhikool

Kooli korralduslikud dokumendid

 Saverna Põhikooli päevakava

 Saverna Põhikooli pikapäevarühma päevakava

 Pikapäevarühma töökorralduse alused

Saverna Põhikooli kodukord

Õpilaste kooli vastuvõtmise ja väljaarvamise kord

 

Lapsevanemate, õppenõukogu ja hoolekogu otsusel 1.- 4. klassi

õpilased vahetundides nutiseadmeid ei kasuta.

Sellest tulenevalt on  I korrusel nutisedamete kasutamine  keeletud.

↑ Tagasi üles