Saverna Põhikool

Hoolekogu

Järgmine hoolekogu koosolek toimub  09. aprillil 2018. aastal kell 17.30 

Päevakorras:

Varasemate hoolekogu otsuste ja ettepanekute täitmine

 Hädaolukorra lahendamise plaani täiendamine

Muud päevakohased teemad

 

Saverna Põhikooli hoolekogu liikmed:

21.11.2017 Kanepi vallavolikogu otsuse 1-1.3/54 punktiga 2 määratud

Kanepi Vallavolikogu esindajana hoolekogu liikmeks  Merike Luts.

Kristo Haavistu esimees, lastevanemate esindaja
Ivi Luht sekretär, õpetajate esindaja
Signe Sada lastevanemate esindaja
Dagmar Uibo lastevanemate esindaja
Riin Kont lapsevanemate esindaja
Ere Rekker-Mägi lastevanemate esindaja
Reelika Aaviste lastevanemate esindaja
Merike Luts kooli pidaja esindaja
Kerttu Haljaspärg õpilaste esindaja

Dokumendid

Hoolekogu määrus

Hoolekogu koosseis

↑ Tagasi üles