Saverna Põhikool

Hoolekogu

Järgmine hoolekogu koosolek toimub  20. novembril 2017. aastal kell 18.00 

Päevakorras:

Ülevaade I õppeperioodi tulemustest

2018. aasta eelarve projekt

Varasemate hoolekogu otsuste täitmine.

 

Saverna Põhikooli hoolekogu liikmed:

Kristo Haavistu esimees, lastevanemate esindaja
Ivi Luht sekretär, õpetajate esindaja
Signe Sada lastevanemate esindaja
Dagmar Uibo lastevanemate esindaja
Riin Kont lapsevanemate esindaja
Ere Rekker-Mägi lastevanemate esindaja
Reelika Aaviste lastevanemate esindaja
Hegri Narusk kooli pidaja esindaja
Neleliis Pukk õpilaste esindaja

Dokumendid

Hoolekogu määrus

Hoolekogu koosseis

↑ Tagasi üles