Saverna Põhikool

Hoolekogu

 Hoolekogu korraline koosolek toimub  18. juunil 2018. aastal kell 17.30 

Päevakorras:

Ülevaade varasematest hoolekogu otsuste täitmisest
Kokkuvõte õppeperioodist
Kokkuvõte hoolekogu tegevusest

 

Saverna Põhikooli hoolekogu liikmed:

21.11.2017 Kanepi vallavolikogu otsuse 1-1.3/54 punktiga 2 määratud

Kanepi Vallavolikogu esindajana hoolekogu liikmeks  Merike Luts.

Kristo Haavistu esimees, lastevanemate esindaja
Ivi Luht sekretär, õpetajate esindaja
Signe Sada lastevanemate esindaja
Dagmar Uibo lastevanemate esindaja
Riin Kont lapsevanemate esindaja
Ere Rekker-Mägi lastevanemate esindaja
Reelika Aaviste lastevanemate esindaja
Merike Luts kooli pidaja esindaja
Kristiina Jatsentjuk  õpilaste esindaja

Dokumendid

Hoolekogu määrus

Hoolekogu koosseis

↑ Tagasi üles