Saverna Põhikool

  Toredat ja seiklusrikast vaheaega!

Kohtume taas 01. septembril 8.30 tarkusepäeva aktusel.

  KIIRE!!! Otsime koheselt oma meeskonda

 0,5 ametikohaga kohusetundlikku ja rõõmsameelset koristajat, kes aitab tagada kooli võimlahoone korrasoleku. Tööaeg on  hommikuti 7.45 – 11.45 või õhtuti 17.00 - 21.00.

 Avaldus ja motivatsioonikiri esitada hiljemalt 25. augustiks 2017

direktor@saverna.edu.ee  või tuua paberkandjal kooli. Lisainfo telefonil 5461 1751.

Otsime oma meeskonda:

 * eripedagoogi 0,5 ametikohale (töö kolmel päeval nädalas);

 Avaldus, motivatsioonikiri ja kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid saata 25. augustiks 2017 e-mailile:  direktor@saverna.edu.ee . Täpsem info 54611751.

Pakkuda üürimiseks 3-toaline korter.

Eripedagoog/logopeed  peab vastama haridus- ja teadusministri 29.08.2013 määruse nr 30 "Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded" nõuetele.

 

Meie tublid õppurid 2016/17. õppeaastal

06. juunil toimunud 1.-8. klasside lõpuaktusel tunnustati Keelemiksi ja Võistumiksi primaid, anti üle Põlvamaa Omavalitsuste Liidu kiituskirjad.

Saverna Põhikooli kiituskirja ja raamatuga tunnustati meie parimaid õppureid, kel tunnistusel kõik kokkuvõtlikud hinded viied:

  1. klass:  Daniel Kure,
  2. klass:  Kaina Mertsina,

                     Kärol Mägi,

                     Mona Rea Nerva,

      6. klass:   Gerly Piho,

                     Neleliis Pukk.

Hea õppimise eest tunnustati tunnuskirjaga tublisid õppureid, kel aastahinnetes üks “4”

  1. klass:  Eleri Piho,

                     Kamilla Elise Teesalu.

            

R. Rohu omaloomingukonkurss

Traditsioonilisel R. Rohu omaloomingukonkursil osalesid edukalt Gerly Piho jutuga „Heategu”, Neleliis Pukk looga „Ükskord juhtus nii...” ja Brigitta Paal luuletusega „Mälestus erilisest päevast”. Kõikide kolme tüdruku tööd peeti võiduvääriliseks. Õnnitlused tublidele kirjutajatele ja juhendajale!

 

Sõnaloominguvõistlus "Minu Eesti"

Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi poolt korraldatud sõnaloominguvõistlusel „Minu Eestile” osales 367 kirjatükki igast Eestimaa nurgakesest. Suur rõõm on tõdeda, et äramärgitud tööde hulgas on meie kooli 9. klassi õpilaste Nele-Liis Väise ja Erik-Villem Lehtmäe luuletused. Nende töid saame lugeda Eesti sünnipäevaks loodavas e-kogumikus, kuhu koondatakse antud konkursi parimad tööd. Palju õnne!

 

Võistumiksi kokkuvõtted

Miksikese-keskkonnas toimunud Võistumiksi üle-eestilistel võistlustel osalesid meie koolide 4.-9. klassid. Võistluses tuli osaleda kahel etapil ja seda võimalikult edukalt, sest osalejaid oli 2407. Ülesanded hõlmasid erinevaid õppeaineid ning nii mõnigi nõudis tõsist peamurdmist. Kokkuvõtted näitavad, et meie õpilased pakuvad teistele koolidele tõsist konkurentsi.

4. klass saavutas 5. koha, individuaalselt oli parim Kärol Mägi (15. koht), võistkondlikku arvestusse läksid veel Kamilla Elise Teesalu ja Eleri Piho tulemused.

5. klassil läks veelgi paremini- 3. koht ja individuaalne sooritus Hugo Ermeli poolt väga korralik ehk 9. koht. Oma panuse nii heale võistkondlikule tulemusele andsid veel Oliver Mägi ja Kristo Kurik.

6. klass tõstis lati veelgi kõrgemale: 2. koht ja esikümnes lausa kolm õpilast. 4. kohaga hiilgas Gerly Piho, Tormi Säärits lisas 8. koha punktid ja Edgar Kuld skooris 10. kohal.

Vastaseid ei olnud meie kooli 7. klassile. Üldvõidule aitasid kaasa õpilaste suurepärased individuaalsed tulemused: esikoha võitles välja Kerttu Haljaspärg, tema kannul võttis 2. koha Ke Nette Nerva ja tagalat kindlustas Karel Schattschneider 3. kohaga.

Kehvem ei saanud olla ka 8. klass- taas 1. koht meile toodud. Suurima panuse andis Brigitta Paal 3. kohaga, aga väga tublilt toetasid ka Kristjan Juronen (7. koht) ja Severiin-Silvia Sumberg 8. kohaga. Väga hea tulemus on ka 10. koha saanud Taavi Hausenbergil.

9. klassi sooritust saab lugeda seljavõiduks: Erik-Villem Lehtmäe esikohal, talle järgnesid Nele-Liis Väise teise ja Silver Haar kolmandana. Esikümnest võib leida veel 7. kohal oleva Artur Varuli ja 8. kohta hoidva Raiko Troska, nii et eksimisvaru esimestel oli.

Aitäh tublidele õpilastele ja nende juhendajatele!

  

Reedel, 12. mail toimus kevadkontsert 

Kontsert, moedemonstratsioon, avatud oli kunsti- ja käsitöönäitus. 

 

Esmaspäeval, 24. aprillil  toimus jüripäevajooks 

Fotod leiad:  Koolist - Galerii

 

Reedel, 21. aprillil kell 17.30 toimus kooli võimlas tuluõhtu kiikede ostmiseks 

Näidend, loterii, kohvik, annetuskast ja kiigeplatsi kavandikonkurss.

 Fotod leiad:  Koolist - Galerii

 

Loodusainete nädal

05.-13. aprillil toimus loodusainete nädal. Nädala raames käidi loodust vaatlemas, mängiti maastikumängu ja loodusbingot, tehti looduslikest materjalidest pilte.

Koomiksite konkurss

III veerandi viimasel päeval kuulutasime välja koomiksite konkursi. Koomikseid ootasime 31. märtsini. Kuigi parimatele  oli lubatud anda auhinnad, selgus, et tähtajaks oli esitatud vaid üks töö. Esitatud töö oli naljakas ja selle autor saab tunnuskirja ning auhinna 11. aprillil.

 Lõppes emakeelenädal

III veerandi viimasel päeval tunnustati emakeelenädala tublimaid õpilasi. I kooliastmes sai keelesõber 2017 tiitli Meribel Pukk, II kooliastme keelesõber 2017 on Neleliis Pukk ja III kooliastme keelesõber 2017 on Artur Varul.

Auhindu jagus igale keelenädalast osa võtnud õpilasele.

Isamaalise Omaloomingu konkurss

Kaitseliidu Põlva Maleva ja Põlva Maavalitsuse poolt korraldatud isamaalise omaloomingu konkursil tunnustati  meie koolist õpilaste  Ruudi Utšenikovi (I koht) ja Anabel Meitsari (III koht) joonistusi.
Tunnustusüritus toimus emakeelepäeval, 14. märtsil  Värska Gümnaasiumis.

Fotod leiad galeriist: http://saverna.edu.ee/et/koolist/galerii.html

 06.-15. märts eesti keele nädal

Eesti keele nädalasse mahub nii nuputamine, mõistatuste lahendamine, õigekirja tundmine, jutu ja luuletuse kirjutamine kui ka etteütluse kirjutamine.  

 27. veebruar - 03. märts kunstinädal

Kunstinädalasse mahub ilukirja võistlus, õues maalimine ja pakenditest figuuride meisterdamine. Veerandi viimasel päeval tunnustati kõige ilusamini kirjutanud õpilasi: ilusa kirja võistluse I kooliastmes võitisid Laur Kure, Anabel Meitsar, II kooliastmes Renar Kalpus ja Gerly Piho  ja III kooliastmes Kerttu Haljaspärg ja Artur Varul.

28. veebruaril toimus vastlatrall

Kuigi Ilmataat on meie maja ümbruse üsna vesiseks muutnud, toimusid staadionil lõbusad võistlused nii kelgutamises kui ka suusatamises.

 Fotod galeriis: http://saverna.edu.ee/et/koolist/galerii.html

23. veebruaril toimus Vabariigi aastapäeva aktus

Aktusel olid põimitud 9. klassi õpilaste esitlused Eestimaast laulude, tantsu ja näiteringi esitatud pildikestega O.Lutsu Suve ainetel.

Tunnustasime ka tublisid õppureid ja loodusfoto konkursi parimate tööde autoreid.

 Fotod galeriis: http://saverna.edu.ee/et/koolist/galerii.html

Sõbranädalat alustasime Liina Tsimmeri esinemisega, ta rääkis, et laulmine on tema töö ja ühtlasi ka hobi. Laulud olid väga ilusad ja meeldisid meile väga.

Esmaspäeva lõunani oli avatud sõbra postkast. 

 

Hobinädala raames tutvustasid Eleri ja Gerly oma hobi - ratsutamist. Tüdrukud rääkisid hobustest, treemimisest ja ratsutamisest ja demonstreerisid ratsaniku varustust.                                                      

Marta isa Raido Kont rääkis õpilastele looduse jälgimisest, kuidas leida loomade jälgi ja jälgida loomi. Esineja näitas võimalust vaadelda loomi looduskaamerate vahendusel ja rääkis meile põhjalikumalt ilveste elust ja liikumisest vabas looduses. 

 

Reedel, 03. veebruaril toimunud võrkpalli maakondlikul võistlusel saavutas meie meeskond koosseisus:

Nele-Liis Väise, Silver Haar, Taavi Hausenberg,  Kristjan Juronen, Erik-Villem Lehtmäe ja Artur Varul II koha.  

Fotosid võidukast võistkonnast näeb galeriis: http://saverna.edu.ee/et/koolist/galerii.html

 

 

Saverna Põhikool sai 11. jaanuaril 61. aastaseks.

09.05 - 09.35  Aktus

11.30 - 12.15  Kuldvillak II korruse saalis

Sünnipäevanädal jätkub:

13. jaanuaril 9.15 - 09.30 Kooliteemalised etüüdid II korruse saalis

 

Loodusfotokonkurss toimus 09.01.-31.01.2017.

 

2016/2017. õppeaastat alustas Saverna Põhikoolis 59 õpilast,

kellest 3 tüdrukut ja 6 poissi alustasid õppimist esimeses klassis.

  1. klassis 9 õpilast, 2. klassis 5 õpilast, 3. klassis 5. õpilast,

  4. klassis 8 õpilast, 5. klassis 5 õpilast, 6. klassis 12 õpilast,

  7. klassis 3 õpilast, 8. klassis 5 õpilast, 9. klassis 7 õpilast.

 

 

 

↑ Tagasi üles