Saverna Põhikool

Eesti keele  olümpiaadi piirkonnavoor

29. jaanuaril 2016 toimunud  eesti keele olümpiaadi piirkonnavoorul  saavutas 9. - 10. klasside arvestuses meie kooli 9.klassi õpilane Carolyn Lumi 2. koha. Carolyni juhendaja on õpetaja Ivi Luht.  Palju õnne suurepärase saavutuse eest!

 

 Lauatennis

Põlva maakonna koolinoorte lauatennise meistrivõistlustel 4.veebruaril 2016 

saavutas: 

T-16 vanuseklassi I koha  Nele-Liis Väise

P-14 vanuseklassi I koha Edgar Kuld

                           III koha Tormi Säärits

P-16 vanuseklassi I koha Silver Haar

                           II koha Erik Villem Lehtmäe

                           III koha Sten-Marius Pannik

 Juhendajad:  õpetaja Kärt Rebane ja treener Leo Kann.

Võitjate fotod leiate siit: http://1drv.ms/20vJ3PL
Võistluse tulemused leiate siit: http://www.polvamaa.ee/protokollid

 

Võrkpall

Põlva maakonna koolinoorte võrkpalli võistlustel saavutas:

Saverna Põhikooli poiste võistkond II koha.

Meeskonda kuulusid:

            Sten-Marius Pannik,
            Ef Nei Net Nerva,
            Hardi Häelme,
            Erik Villem Lehtmäe,
            Silver Haar,
            Artur Varul
            Kristjan Juronen.

Saverna Põhikooli tüdrukute võistkond III koha.

Naiskonda kuulusid:

            Ulvi Eit,
            Carolyn Lumi,
            Virgi Ülpri,
            Nele-Liis Väise,
            Kristiina Linde,
            Getter Linde,
            Brigitta Paal.

 Juhendajad:  õpetaja Kärt Rebane ja treener Leo Kann.

Õnnitleme võitjaid!

 

Lõppes  "Loodusfoto konkurss"

Parimaks fotoks valis õpetajate žürii Kärol Mägi foto "Külmunud viinamarjad".

Külmunud viinamarjad Kärol Mägi

Eripreemia koolimaja jäädvustamise eest fotol sai Oliver Mägi.

Võlumets Oliver Mägi

Kõiki konkursile esitatud fotosid saad vaadata siit:

 http://saverna.edu.ee/et/koolist/galerii.html

 

XLIII matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoorul 30. jaanuaril 2016 osales Põlvamaal 109 õpilast

Meie kooli õpilane Virgi Ülpri saavutas 9. klassi õpilaste arvestuses kolmanda koha! Virgi õpetaja on Merike Tamm. Palju õnne suurepärase saavutuse eest!

 

https://www.polvamaa.ee/et/haridus/-/asset_publisher/ccmqLakt3F9v/content/95-pohikooliopilast-votsid-mootu-matemaatikas?

 

Meie koolilõpetajatest otsustas valikaine eksamiks üks õpilane sooritada füüsika, kolm inglise keele ja seitse ühiskonnaõpetuse eksami.Kõik kooli lõpetavad õpilased sooritavad eesti keele ja matemaatika eksami.

Edu eksamitel!

 

Meie koolis on hetkel 61 õpilast, neist 5 - 1. klassis,   6 - 2. klassis, 8 - 3. klassis,

                                                       5 - 4. klassis, 12 - 5. klassis, 3 - 6. klassis,

                                                       5 - 7. klassis,  5 - 8. klassis , 12 - 9. klassis.

 

 

Põhikooli lõpueksamite toimumise ajad

Eesti keel ja kirjandus (kirjalik) 

 01. juuni 2016

Matemaatika (kirjalik) 

 08. juuni 2016

Valikeksamid:

 

Bioloogia (kirjalik)

 13. juuni 2016

Keemia (kirjalik)

 13. juuni 2016

Füüsika (kirjalik)

 13. juuni 2016

Geograafia (kirjalik) 

 13. juuni 2016

Ajalugu (kirjalik) 

 13. juuni 2016

Ühiskonnaõpetus (kirjalik)

 13. juuni 2016

Inglise keel võõrkeelena (kirjalik)

 13. juuni 2016

Inglise keel võõrkeelena (suuline)

 14. juuni 2016

Vene keel võõrkeelena (kirjalik, suuline)

 13. juuni 2016


 

Põhikooli lõpueksamid algavad kell 10.00 ning eksamiks antakse aega kaks kuni kolm astronoomilist tundi.

Põhikooli lõpueksamite valimine
Põhikooli lõpetamiseks sooritavad põhikooli riikliku õppekava järgi õppivad 9. klassi õpilased ühtlustatud küsimuste ja ülesannetega eksamid. 

Lõpueksami ülesanded ja küsimused koostatakse SA Innoves ning eksamid on kõikidele koolidele

üle Eesti  ühesugused ja toimuvad samaaegselt. Eksamid korraldavad ja eksamitöid hindavad koolide lõpueksamite komisjonid, lähtudes vastava õppeaine eksamitöö hindamisjuhendist.

Põhikooli lõpetamiseks tuleb sooritada 3 eksamit: eesti keel ja kirjandus, matemaatika ja õpilase valikul 1 valikeksam. 
Valikeksamit saab valida järgmiste õppeainete hulgast: inglise keel (võõrkeelena), vene keel (võõrkeelena), bioloogia, keemia, füüsika, geograafia, ajalugu ja ühiskonnaõpetus.

Põhikoolilõpetaja teatab kooli juhtkonnale  hiljemalt jooksva õppeaasta 1. veebruariks õppeaine, milles ta soovib sooritada valikeksami.

Kui põhikoolilõpetaja haigestub  ühtlustatud küsimustega eksami ajal või ei saa sellel osaleda muul kooli direktori poolt mõjuvaks loetud põhjusel (nt osalemine rahvusvahelistel võistlustel, konkurssidel ja olümpiaadidel), sooritab ta põhikooli lõpueksamid kooli direktori kinnitatud materjalidega ning kooli direktori poolt määratud ajal. 

Oma eksamitulemustega mittenõustumisel võib põhikooli lõpetaja esitada vaide Haridus- ja 
Teadusministeeriumile. Vaie lõpueksamite tulemuste kohta tuleb esitada kolme tööpäeva jooksul põhikooli lõputunnistuse väljastamise päevast arvates.

Korduseksamid
Kui põhikoolilõpetaja saab lõpueksami hindeks "nõrga" või "puuduliku", siis tuleb korduseksam sooritada kooli direktori poolt määratud ajal hiljemalt jooksva õppeaasta 30. juuniks. Õpilase

taotlusel võib eksam  toimuda ka pärast 30. juunit, kuid hiljemalt 25. augustil. 2015/16 õppeaastal toimub korduseksam 20. juunil 2016.

 

 

 

 

 

 

 

↑ Tagasi üles