Saverna Põhikool

Mänguasjakonkurss 2016

Tänavu seitsmendat korda korraldatud  Heli Raidla nimelisele maakondlikule

mänguasjakonkursile laekus töid seitsmest koolist:

Ahja, Krootuse ja Saverna Põhikoolist, Mammaste koolist, Põlva Keskkoolist ning

Räpina ja Värska Gümnaasiumist.Selle aasta teema oli lepatriinu. Tööd oli erinevates tehnikates (heegeldatud,

õmmeldud, värvitud, tikitud jne). Kõige populaarsemaks lahenduseks oli lepatriinu

trips-traps-trull. Lausa kolme kooli õpilased esitasid selle põneva mängu. Mammaste

kooli õpilastelt olid lepatriinudeks muudetud kivid, Räpina Gümnaasiumi õpilastel

olid heegeldatud ja  Krootuse Põhikooli õpilastel vilditud triinud.Suur tänu osalejatele ja juhendajatele! Konkursi pidulik lõpetamine on reedel,

29.aprillil algusega kell 14 Saverna Põhikoolis.Järgmise aasta teemaks on "Kala", töid ootatakse 2017. aasta aprillikuuks.Konkursi korraldas Saverna kooli õpetaja Merike Tamm.

Näitusele saadetud tööd:  http://saverna.edu.ee/upload/Lepatriinud%202016.jpg

 Joonistuskonkurssi “Leib lauale” kokkuvõte

Leivaliidu poolt korraldatud joonistuskonkurssile  "Leib lauale" laekus kokku 97 tööd erinevates tehnikates. Suur suur AITÄH kõikidele osalejatele! Kahjuks mõned tööd ei läinud arvesse, kuna ei olnud täidetud etteantud tingimusi. Kõige rohkem eksiti  võistlustöö formaadiga, milleks oli ette antud A3. Peale zürii pikka arutelusid osutus esikolmik järgnevaks:

I koht, Adora Roots (Leib toidab), 2B klass, Luunja Kekkool, juhendaja Ülle Hint-Märtsnon

II koht, Hugo Ermel (Leib on vanem kui meie), 4 klass, Saverna Põhikool, juhendaja Krista Varul

Lisainfot vaata: http://www.leivaliit.ee/2016/03/31/joonistuskonkurssi-leib-lauale-kokkuvote/

Hugo tööd saad näha siin:  http://saverna.edu.ee/upload/II-koht-joonistus.jpg

 

Head Saverna kooli vilistlased, endised  ja praegused pedagoogid ja töötajad!

 Olete 13. mail 2016 oodatud  kooli 60. aastapäeva ja piirkonna hariduselu 230. aastapäevale pühendatud  kokkutulekule.

Esialgne AJAKAVA:

15.00   Registreerimine

15.00 – 17.00 koolimaja on avatud

17.00 kontsertaktus  kooli võimlas

18.00 – 24.00  koosviibimine kooli võimlas

18.05 endiste ja praeguste pedagoogide vastuvõtt muusikaklassis.

 

Kokkutuleku paremaks korraldamiseks palume oma tulekust teatada telefonil 799 8442 või

56040508 või e-postiga kool@saverna.edu.ee 

Osalustasu on 15€ kuni 30. aprillini, alates 01. maist 20 € ning kohapeal makstes 25 €.

Osalustasu kanda Valgjärve Vallavalitsuse arveldusarvele EE322200001120255624 Swedbank.
Ülekandele palun märkida selgitusse „Kokkutulek“ ja kindlasti oma nimi, kui nimi on muutunud,

siis ka kooliaegne nimi.

Kui Sul on võimalus ja soov kooli enam toetada, võid osalustasu suurendada. Kokkutulekust üle jääv summa kantakse digiklaveri soetamise fondi.

 

PS! Palume õhtusele peole oma toitu ja jooke mitte kaasa võtta. Töötab puhvet.

   

Meie koolis on hetkel 61 õpilast,

                                               neist 5 - 1. klassis,   6 - 2. klassis, 8 - 3. klassis,

                                                       5 - 4. klassis, 12 - 5. klassis, 3 - 6. klassis,

                                                       5 - 7. klassis,  5 - 8. klassis , 12 - 9. klassis.

 

 

Põhikooli lõpueksamite toimumise ajad

Eesti keel ja kirjandus (kirjalik) 

 01. juuni 2016

Matemaatika (kirjalik) 

 08. juuni 2016

Valikeksamid:

 

Bioloogia (kirjalik)

 13. juuni 2016

Keemia (kirjalik)

 13. juuni 2016

Füüsika (kirjalik)

 13. juuni 2016

Geograafia (kirjalik) 

 13. juuni 2016

Ajalugu (kirjalik) 

 13. juuni 2016

Ühiskonnaõpetus (kirjalik)

 13. juuni 2016

Inglise keel võõrkeelena (kirjalik)

 13. juuni 2016

Inglise keel võõrkeelena (suuline)

 14. juuni 2016

Vene keel võõrkeelena (kirjalik, suuline)

 13. juuni 2016


 

Põhikooli lõpueksamid algavad kell 10.00 ning eksamiks antakse aega kaks kuni kolm astronoomilist tundi.

Põhikooli lõpueksamite valimine
Põhikooli lõpetamiseks sooritavad põhikooli riikliku õppekava järgi õppivad 9. klassi õpilased ühtlustatud küsimuste ja ülesannetega eksamid. 

Lõpueksami ülesanded ja küsimused koostatakse SA Innoves ning eksamid on kõikidele koolidele

üle Eesti  ühesugused ja toimuvad samaaegselt. Eksamid korraldavad ja eksamitöid hindavad koolide lõpueksamite komisjonid, lähtudes vastava õppeaine eksamitöö hindamisjuhendist.

Põhikooli lõpetamiseks tuleb sooritada 3 eksamit: eesti keel ja kirjandus, matemaatika ja õpilase valikul 1 valikeksam. 
Valikeksamit saab valida järgmiste õppeainete hulgast: inglise keel (võõrkeelena), vene keel (võõrkeelena), bioloogia, keemia, füüsika, geograafia, ajalugu ja ühiskonnaõpetus.

Põhikoolilõpetaja teatab kooli juhtkonnale  hiljemalt jooksva õppeaasta 1. veebruariks õppeaine, milles ta soovib sooritada valikeksami.

Kui põhikoolilõpetaja haigestub  ühtlustatud küsimustega eksami ajal või ei saa sellel osaleda muul kooli direktori poolt mõjuvaks loetud põhjusel (nt osalemine rahvusvahelistel võistlustel, konkurssidel ja olümpiaadidel), sooritab ta põhikooli lõpueksamid kooli direktori kinnitatud materjalidega ning kooli direktori poolt määratud ajal. 

Oma eksamitulemustega mittenõustumisel võib põhikooli lõpetaja esitada vaide Haridus- ja 
Teadusministeeriumile. Vaie lõpueksamite tulemuste kohta tuleb esitada kolme tööpäeva jooksul põhikooli lõputunnistuse väljastamise päevast arvates.

Korduseksamid
Kui põhikoolilõpetaja saab lõpueksami hindeks "nõrga" või "puuduliku", siis tuleb korduseksam sooritada kooli direktori poolt määratud ajal hiljemalt jooksva õppeaasta 30. juuniks. Õpilase

taotlusel võib eksam  toimuda ka pärast 30. juunit, kuid hiljemalt 25. augustil. 2015/16 õppeaastal toimub korduseksam 20. juunil 2016.

 

 

 

 

 

 

 

↑ Tagasi üles