www.pass4suresale.com 640-554
parajumpers jakke til salgs canada goose uk ladies parajumpers agentur norge

märts 08

Eelkooli tunniplaan

IV veerand
E, 30.märts  etendus
E, 06. aprill kunstiõpetus    õpetaja Krista
E, 13.aprill 	käsitöö       õpetaja Merike
E, 20.aprill 	emakeel       õpetaja Ulja
E, 27.aprill 	loodusõpetus    õpetaja Katri
E, 04.mai  	emakeel       õpetaja Ivi
E, 11.mai	kehaline kasvatus  õpetaja Kärt
E, 18.mai	emakeel	      õpetaja Hille
E, 25.mai   üldõpetus      õpetaja Ruth
Tunnid toimuvad koolimajas esmaspäeviti  kell 11.15 – 12.00
Meeldivat koostööd!
                          Saverna koolipere

Permanent link to this article: http://saverna.edu.ee/eelkooli-tunniplaan/

märts 08

Teated

Õppenõukogu korraline koosolek toimub 16.märtsil 14.00

1. Ülevaade III veerandi õppe- ja kasvatustööst
2. Ülevaade HEV õpilastele tugimeetmete rakendamise tulemuslikkusest
3. Tugisüsteemide rakendamine hindamata jäänud või nõrga või puuduliku
hindega hinnatud õpilastele
4. Muud antud ajamomendil aktuaalsed õppenõukogu pädevusse kuuluvad küsimused

NB!!!  9.klassi lastevanemate ja õpetajate ühine kokkusaamine toimub
24.märtsil kell 18.00

Loovtööd tuleb esitada 04. maiks. Iga tööd retsentseerib üks õpetaja ja
üks loovtöö teinud õpilane. Loovtööde kaitsmine 13. mail 2015.

Permanent link to this article: http://saverna.edu.ee/teated-3/

veebr 26

Info lapsevanematele

Olete oodatud seminarile "Turvaliselt kodus, koolis, internetis",
10. märtsil 2015, kell 12-16.30, Põlva Rajaleidja Keskuse seminarisaali,
Metsa 1, Põlva

Kava:
12.00 Registreerimine, kohvipaus
12.30 Internetis toimuvad süüteod juhtumipõhiselt - Maarja Punak,
veebipolitsei,Politsei-ja Piirivalve amet
13.30 Turvalise kodu vägi - Terje Paes, psühholoog/ koolitaja
14.30 Kohvipaus
14.45 Turvaline koolikeskkond/koolikiusamine - Katrin Satsi, Põlva
Politsei piirkonnavanem
15.45 Rajaleidja tugi lapsevanemale, õpetajale - Rajaleidja õppe-ja
karjäärinõustajad
16.15 Seminari lõpetamine

Eelregistreerimine kuni 5. märtsini meilile
turvalisus@polvamaa.ee või telefonidel 799 8933 ja 799 8919

Kohtade arv on piiratud.
Osalemine TASUTA!

Permanent link to this article: http://saverna.edu.ee/info-lapsevanematele/

veebr 20

EV aastapäev

 

23.veebruaril Eesti Vabariigi aastapäeva aktus koolis kell 10.45.

Head Vabariigi aastapäeva!

—————————————–

Kuulutame alates 25.veebuarist 2015 kuni 10.märtsini 2015 välja motode võistluse. Otsime motot (lauset), mis iseloomustaks Saverna kooli kõige enam. Motod saab saata e-mailile direktor@saverna.edu.ee või tuua õpetajate tuppa.

Permanent link to this article: http://saverna.edu.ee/ev-aastapaev/

veebr 17

Jalgpallitreeningud

Kutsun kõiki 1.-4.klassi lapsi jalgpalli mängima.

Treeningud hakkavad toimuma alates 26.veebruarist Saverna kooli saalis.

Treeningtasu 5€/kuu.

Huvi korral palun registreeruda direktori juures!

Treeningajad:

E 13.15-14.15

N 14.15-15.15

Treener Martin Teder

Tel. 56 242 785

martin@fcotepaa.ee

Permanent link to this article: http://saverna.edu.ee/jalgpallitreeningud/

Older posts «